Proporciona la formació de tècnics capaços de construir peces de joieria i bijuteria, ja sigui en la seva totalitat o en alguna de les seves parts, a partir d’un model, plànol o disseny, utilitzant les tècniques i els processos bàsics de la joieria i bijuteria: tècniques decoratives, tècniques més usuals d'encastat, tècniques d'esmaltat al forn, modelat en cera per a microfusió, construcció de models per a microfusió i baixa fusió, motlles de silicona i buidats en resines i introducció a la gemmologia.

Superat el Cicle Formatiu, s’adquireix el títol de: 

TÈCNIC EN PROCEDIMENTS DE JOIERIA ARTÍSTICA

Instal•lacions

• Àrea de soldadura: soldadors de gas, elèctrics i oxhídric 
• Àrea de decapats
• Àrea d'acabats: esmerilat, polit i ultrasons
• Àrea de trefilat i laminat 
• Taules individuals de treball
• Àrea de taladrat i equips de fresat 


PLA D'ESTUDIS

Comprèn tres àrees: formació en el centre escolar (dos anys de setembre a abril), formació en centres de treball i la realització d'una obra final.  El període de formació en centres de treball és de 50 hores (de maig a juny). Aquesta formació en una empresa comprèn la realització de tasques i activitats productives relacionades amb els continguts adquirits en el centre. Superats la totalitat dels mòduls, l'alumne/a realitzarà una obra final de 50 hores, relacionada amb el camp concret de la Joieria o Bijuteria en la qual acreditarà el domini dels coneixements adquirits, així com la seva preparació pràctica per a l'exercici professional.


Formació en el centre escolar

Taller de Joieria 750h
Dibuix Artístic 175h
Dibuix Tècnic 150h
Anglès 100h
Història de l'Art i de la Joieria 100h
Volum 125h
Mitjans Informàtics 50h
Formació i Orientació Laboral 50h
Total 1500h
   
Formació en centres de treball 50h
Obra final 50h

 

PDF-d Pla d'estudis


Com puc accedir-hi?

 • Amb títol d'ESO:   he de fer una prova específica (tens exemples més avall)
 • Sense títol d'ESO: he de fer una prova general i una prova específica. 
 • Accés directe sense fer cap prova:  

  Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions:

  - Títol de Batxiller, modalitat d’arts.
  - Títol de Tècnic o Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i disseny d’una família professional relacionada.
  - Haver superat Cursos de Comuns d’Arts Aplicades i Oficis Artístics dels plans d’estudis de 1963 i experimentals.
  - Llicenciatura en Belles Arts.
  - Títol Superior d’Arts Plàstiques, de Disseny o de Conservació i Restauració de Bens Culturals, en les seves diferents especialitats.
  - Arquitectura / Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.
  - Acreditar tenir experiència laboral de, al menys un any, relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu al qual vol accedir.

 Per a més informació:  PDF-d

 

Model de proves: 

Prova general:      

 

Prova específica:        

 

Inscripcions i matricules

Joomla templates by a4joomla